Werking

Hoe werkt de Freelux schemerschakelaar?

De piramide lichtsensor is gevoelig voor daglicht. Dagelijks, wanneer het begint te schemeren zendt deze een radiosignaal naar de stekkerschakelaars in de woonruimte(s). Door dit radiosignaal gaan de aangesloten schemerlampen achtereenvolgens automatisch aan en blijven deze gedurende de avond branden mits een uit-tijd is ingesteld.  Wanneer geen uit-tijd is ingesteld gaan de lampen de volgende dag bij het licht worden weer uit. Bij de uit-tijd aan het einde van avond of s’ ochtends  zendt de piramide weer een signaal uit waardoor achtereenvolgens de lampen uitgaan.

Met schuifschakelaar, onderop de piramide, in de bovenste stand worden radiosignalen gedurende de nacht uitgezonden waardoor iedere lamp, in een willekeurige volgorde, één keer kort brandt.

Wanneer u geen gebruik wilt maken van de automatische lichtfunctie kan deze met de schuifschakelaar op de onderste stand voor een langere tijd worden uitgeschakeld.

Ook kunnen de lampen ieder moment van de dag op gebruikelijke wijze via de afstandsbediening worden bediend. Dit beïnvloed de automatische aan-uit tijd niet.

Kan ik meerdere stekkerschakelaars bij een set gebruiken?

Bij een set kunnen meer dan de drie geleverde stekkerschakelaars gebruikt worden( in principe onbeperkt) De afstandsbediening heeft drie toetsen waardoor bij meer stekkerschakelaars deze aan dezelfde toets moeten worden toegewezen.

Kan ik meerdere sets gebruiken?

In een woning kunnen meerdere sets worden gebruikt. 

Kan de stekkerschakelaar worden gebruikt bij een led, spaar of halogeenlamp?

Ja, dit is geen enkel probleem.

Hoe werkt de stekkerschakelaar?

De stekkerschakelaar ontvangt het radiosignaal van de afstandsbediening en schakelt vervolgens de lamp aan- of uit. Controleer met de druktoets aan de zijkant of de indicatie led in de schakelaar gaat branden en, wanneer aangesloten, de schemerlamp.

U mag de stekkerschakelaar zo vaak u wilt in en uit het stopcontact halen, deze raakt daardoor niet in de war en verliest geen informatie.

Gaan de radiosignalen door ramen, muren en vloeren?

Ja, radiosignalen gaan door ramen, muren en vloeren. Ze  worden wel verzwakt waardoor de afstand tussen de afstandsbediening en de stekkerschakelaar geringer wordt. Hoe groot de uiteindelijke afstand is, is afhankelijk van de bouwaard van de woning. Dit kan alleen experimenteel worden vastgesteld. Bij betonnen muren en vloeren is de doordringbaarheid van radiosignalen gering. Op kleinere afstand werkt de afstandsbediening door ramen en muren. De maximaal te overbruggen afstand is circa 25 meter in de vrije (buiten)ruimte.

Hoe test ik de Freelux schemerschakelaar op de goede werking?

U kunt in twee stappen de Freelux op de goede werking testen. De eerste stap is gericht op de maximaal haalbare afstand tussen de afstandsbediening en de stekkerschakelaars.

In stap 2 controleert u de automatische lichtfunctie. Voordat u begint met stap twee moet u in stap één eerst vaststellen of iedere stekkerschakelaar reageert. Zo niet, dan zal de afstand geringer moeten worden totdat iedere lamp aan -of uitgedaan kan worden.

Stap één

  1. Steek de stekkerschakelaars in de stopcontacten op de gewenste plaatsen.
  2. Leg de afstandsbediening op de plaats waar deze het daglicht moet opvangen.
  3. Druk op toets 1, 2, of 3 van de afstandsbediening en controleer of het rode lampje op de afstandsbediening knippert.
  4. Controleer of de lampen aan zijn (gegaan).

=> Zo ja, doe de lampen uit met de afstandsbediening en ga door met stap twee.

=> Zo nee is de code van de afstandsbediening dezelfde als die bij de stekkerschakelaars ?

=> Zo nee, controleer of de schakelaars op de lamp of in het snoer op aan staan. Zet deze op “aan”  en  herhaal eventueel vanaf punt 3

=> Zo nee, waarschijnlijk is de afstand tussen de stekkerschakelaar en afstandsbediening te groot en zal één van beide verplaatst moeten worden. Herhaal stap 1

Alle drie stekkerschakelaars reageren nu op de afstandsbediening en vervolg met stap twee. Zo, niet lees in de handleiding andere mogelijke oorzaken alvorens u met stap twee doorgaat.

Stap twee

  1. Laat de afstandsbediening op dezelfde plek liggen in helder dag licht en wacht ca. vijf minuten.
  2. Druk kortstondig op de “auto “ toets.
  3. Draai de afstandsbediening om met de toetsen naar beneden en bedek deze zodanig dat er geen licht meer opvalt.
  4. Wacht minimaal vijf minuten totdat achtereenvolgens (binnen twee minuten) alle lampen zijn aangaan.

=> Zo ja, draai de afstandsbediening weer om en zorg ervoor dat de afstandsbediening naar buiten is gericht.

Klaar voor gebruik.

=> Zo nee, heeft u op de A toets gedrukt ? en herhaal stap 2

=> Zo nee, controleer stap 1

Neem contact op met de leverancier wanneer bij herhaling geen enkele lampen automatisch reageert.

Hoe kan ik het uit- tijdstip verlengen of verkorten?

Wanneer de leerperiode na minimaal vier nachten is doorgelopen kunt het uit-tijdstip met circa één uur worden verlengen of verkorten. Dit is op een eenvoudige wijze in te stellen.

Type WSC301/01 : Voor het verlengen drukt u gelijktijdig op de aan/uit toets 1 en 2. Na 2 seconden knippert de LED éénmaal als bevestiging van de instelling. Voor het verkorten drukt u gelijktijdig op de aan/uit toets 2 en 3. Na 2 seconden knippert de LED éénmaal als bevestiging.Voor het teruggaan naar de standaardinstelling drukt u gelijktijdig op de aan/uit toets 1 en 3. Na 2 seconden knippert de LED éénmaal als bevestiging van de instelling. Druk na wijziging van de instelling kortstondig op de auto toets.

Type FRL101 : Voor het verlengen drukt u gelijktijdig op de linker -en rechter toets 1. Binnen 2 seconden knippert de LED éénmaal als bevestiging van de instelling. Voor het verkorten drukt u gelijktijdig op de linker -en rechter toets 3. Binnen 2 seconden knippert de LED éénmaal als bevestiging.Voor het teruggaan naar de standaardinstelling drukt u gelijktijdig op de linker -en rechter toets 2. Binnen 2 seconden knippert de LED éénmaal als bevestiging van de instelling. Druk na iedere wijziging van de instelling kortstondig op de auto toets.

Waarom reageert een van de stekkerschakelaars niet op de gewenste afstand?

Om vast te stellen of de ontvangstconditie op een bepaalde plaats in de woning niet optimaal is, de afstand te groot is of dat de stekkerschakelaar niet goed functioneert kunt U kunt de betreffende stekkerschakelaar verwisselen met een andere stekkerschakelaar.  Reageert de andere stekkerschakelaar ook niet op de afstandbediening dan is de afstand tussen de afstandsbediening te groot. Reageert de andere stekkerschakelaar wel op de afstandbediening dan is de eerst stekkerschakelaar minder gevoelig voor het radiosignaal van de afstandbediening of is deze defect.  Zie ook “Hoe test ik de Freelux schemerschakelaar op de goede werking?”