Installatie

Kan de stekkerschakelaar worden gebruikt, wanneer één of meerdere stopcontacten op een centrale plaats worden gedimd?

Gebruik geen stekkerschakelaar in deze situatie! De stekkerschakelaar kan defect raken door de centraal geïnstalleerde dimmer.

Kan de stekkerschakelaar worden gebruikt in combinatie met een losse (snoer) dimmer?

Alleen wanneer de dimmer tussen de stekkerschakelaar en lamp wordt aangesloten is dit juist. In de andere volgorde wanneer de stekkerschakelaar tussen de dimmer en lamp wordt aangesloten kan de stekkerschakelaar defect raken. Een snoerdimmer met eigen afstandsbediening of smartphone app werkt niet.

Kan de stekkerschakelaar worden gebruikt in combinatie met een afstandsbediening of smartphone app dimmer in de lamp?

Nee, bij de meeste elektronische dimmers met afstandsbediening wordt de lichtstand niet vastgehouden wanneer de netspanning van de stekker wordt gehaald. Bij het daarna aanschakelen zal de lamp niet gaan branden zonder tussenkomst van de gebruiker.

Hoe moet ik de schemerschakelaar installeren?

Stekkerschakelaars

  1. Steek de stekkerschakelaars in de gewenste wandcontactdozen.
  2. Doe vervolgens de stekkers van de lampen die u automatisch wilt schakelen in de stekkerschakelaars.
  3. Controleer of de schakelaars in het snoer of op de lamp op ‘aan’ staan.

Afstandsbediening

  1. Breng de bijgevoegde batterij aan in het daarvoor bestemde laatje van de afstandsbediening. Let op dat u de + en – pool op juiste wijze plaatst.
  2. Neem nu de afstandsbediening en druk op een van de toetsen 1, 2 of 3; hiermee schakelt u de betreffende lampen op afstand aan of uit.
  3. Druk kortstondig op de ‘Auto‘  toets van de afstandsbediening voor het inschakelen van het automatische programma. De LED aan de bovenzijde knippert ter bevestiging één keer. De schemerschakelklok is nu klaar voor gebruik.

De schemerschakelklok registreert alle dagen van het jaar, gedurende het hele etmaal, de hoeveelheid licht. Voor een optimale tijdberekening tussen schemering en het einde van de avond is het noodzakelijk dat de afstandsbediening altijd nabij een raam in een met daglicht gevulde ruimte aanwezig is.

Wat is de beste plaats voor de stekkerschakelaar?

De stekkerschakelaar is het meest gevoelig (= grootste afstand) voor het radiosignaal van de afstandsbediening, wanneer deze verticaal in een muurstopcontact is gestoken. Bij gebruik in een verdeeldoos liggend op de vloer wordt de gevoeligheid aanzienlijk minder; m.n. bij betonvloeren. Vermijd dat twee stekkerschakelaars naast elkaar in één verdeel -of wandcontactdoos worden gedaan. Ook de aanwezigheid van een CV radiator of leiding bij minder dan 0,3 meter van de stekkerschakelaar beïnvloedt het signaal ongunstig.

Waar moet ik de afstandsbediening neerleggen?

LET OP! Het betreft een oudere set waarbij de lichtsensor in de afstandsbediening zit en niet in de later toegevoegde piramide.

Leg de afstandsbediening permanent nabij het raam in het daglicht !

Voorkom dat de afstandsbediening in de lichtbundel van een lamp komt te liggen.

De inval van het daglicht op de afstandsbediening mag niet belemmerd worden door gordijnen, vitrage, jaloezieën, rolluiken en zonneschermen.

Hoe kan ik de zend-en ontvangcode wijzigen?

U kunt de zend- en ontvangfrequentie wijzigen door het veranderen van de stand van de minischakelaar achterop de afstandsbediening en de stekkerschakelaars.

Type WSC301/01: de stand van de vier minischakelaars achter de klepjes op de stekkerschakelaars en onder het batterijklepje moeten identiek zijn. Bij het uitpakken van de doos is de instelling 0000.

Type FRL101: De afstandsbediening als de stekkerschakelaar worden standaard afgeleverd met de zend- en ontvangcode op kanaal A1,A2,A3.

Let op: De gekozen stand van de (mini)schakelaars moeten voor zowel de 3 stekkerschakelaars als de afstandsbediening gelijk zijn. Stand A op de afstandsbediening hoort bij stand A1,A3,A3.. op de stekkerschakelaar.