Gebruik

Kan ik de zend-en ontvangcode wijzigen?

U kunt de zend- en ontvangfrequentie wijzigen door het veranderen van de stand van de minischakelaar achterop de afstandsbediening en de stekkerschakelaars. Bij de WSC 301 wordt zowel de afstandsbediening als de stekkerschakelaar standaard afgeleverd met de zend- en ontvangcode 0000. Het wijzigen van de code kan gedaan worden via de miniatuur schakelaars onder de klepjes zoals onderstaand aangegeven.

Let op! De gekozen stand van de minischakelaars moeten voor zowel de 3 stekkerschakelaars als de afstandsbediening gelijk zijn.

De lampen gaan op de zomeravond te laat uit

Wanneer u de Freelux set pas heeft gekocht moet deze nog leren de juiste tijd in te stellen. Dit duurt minimaal een halve week. Per dag wordt de tijdsduur korter.

De lampen gaan op de winteravond te vroeg uit

Wanneer u de Freelux set pas heeft gekocht moet deze nog leren de juiste tijd in te stellen. Dit duurt minimaal een halve week. Per dag wordt de tijdsduur langer. Wanneer het tijdstip na vier nachten nog steeds hetzelfde is, legt u dan de afstandsbediening op een nog donkerder plek waar overdag wel voldoende daglicht komt.

Na een lange tijd van goed functioneren gaan de lampen niet allemaal meer aan – en uit , soms wel soms niet.

Waarschijnlijk is de batterij bijna uitgeput. Vervang deze door een verse batterij.

Waarom schakelen op onverwachte momenten mijn lampen aan en uit (niet 's nachts in het automatisch programma)?

Het kan zijn dat iemand in de buurt een afstandsbediening gebruikt op dezelfde frequentie. U moet een andere zend- en ontvangcode kiezen: Zie de vraag “Kan ik de zend- en ontvangcode wijzigen?”

Waarom reageert de afstandsbediening niet op het donker worden?

  • Is de “auto” toets kortstondig ingedrukt ?

=> Nee? Druk nogmaals kort op de “auto” toets. Wanneer het al donker is, wordt de volgende dag bij schemer de verlichting aangeschakeld. Voor deze avond doet u de lampen handmatig aan via de afstandsbediening. Drukt u daarna kortstondig op de “auto” toets dan gaan de lampen wel automatisch uit.

  • Is de afstandsbediening dicht genoeg bij het raam geplaatst zodat er voldoende daglicht opvalt?

=> Nee? Verplaats de afstandsbediening naar het raam, druk kort op de “auto” toets. Druk nogmaals kort op de “auto” toets. Wanneer het al donker is, wordt de volgende dag bij schemer de verlichting aangeschakeld. Voor deze avond doet u de lampen handmatig aan via de afstandsbediening. Drukt u daarna kortstondig op de “auto” toets dan gaan de lampen wel automatisch uit.

 

Ik wil niet dat de lampen 's nachts af en toe aan gaan.

Het willekeurig schakelen van de lampen in de nacht is onderdeel van het automatische programma. U kunt de automatische functie uitschakelen door de ‘auto’ toets van de afstandsbediening enkele seconden in te drukken.

(de LED op de afstandbediening zal tweemaal oplichten ter bevestiging) Om terug te keren in het auto programma moet  u kortstondig de ‘auto’ toets indrukken, ter bevestiging knippert de LED op de afstandsbediening één maal.

Ook kunt u in avond voor de nacht de automatische functie tot de ochtend uitschakelen door de lampen handmatig uit te schakelen. Bij het licht worden hervat de schemerschakelaar de automatische functie.

Waarom blijven mijn lampen 's nachts continue branden?

U heeft gedurende de avond handmatig op de afstandsbediening gedrukt zodat het automatische programma voor deze avond en nacht is onderbroken

(Alleen bij de WSC310/01) Controleer of  de zilverkleurige schakelaar op de stekkerschakelaars wel in de bovenste stand staat.

Waarom gaan de lampen te laat aan?

Wanneer u de lampen eerder aan wilt laten gaan kunt de afstandsbediening iets verder van het daglicht verwijderen. Op deze nieuwe plek zal het iets eerder donker zijn zodat de lampen eerder aangaan. Let u erop dat de afstandsbediening niet in het strooilicht van een lamp komt te liggen.

Waarom gaan de lampen aan het begin van de schemering na korte tijd weer uit?

Wanneer de Freelux afstandsbediening in het strooilicht ligt van een schemerlamp, zal deze de net daarvoor aangeschakelde lamp(en) weer uitschakelen. De afstandsbediening denkt namelijk dat het maar voor korte tijd donker is. Dit geldt ook voor andere niet- automatische (schemer)lamp(en) die u met de hand aandoet. Deze kunnen ook voor teveel licht zorgen waardoor de afstandbediening de automatisch geschakelde schemerlampen weet uitdoet. Om dit te voorkomen legt u de afstandsbediening op een nog meer donkere plek, waar overdag wel voldoende daglicht komt.

Hoe controleer ik of de lichtsensor goed werkt?

Zie de test “ Hoe test ik de Freelux schemerschakelaar op de goede werking?”

bij onderwerp ‘Installatie

Waarom reageren alle stekkerschakelaars alleen op hele korte afstand op de afstandsbediening?

Mogelijk maak u gebruik van andere draadloze apparaten in de woning zoals een draadloze hoofdtelefoon of breedbandtelevisie met draadloze luidsprekers.

Trek de stekker uit de wandcontactdoos van deze apparaten en probeer opnieuw of de afstand nu normaal is.

Waarom reageert de stekkerschakelaar niet op de afstandsbediening?

(Neem ongeveer 1 à 2 meter afstand tussen de afstandsbediening en stekkerschakelaar)

  • Brandt de LED op de stekkerschakelaar?

=> Nee? Druk de stekkerschakelaar goed in het stopcontact en/of controleer of er netspanning aanwezig is

  • Knippert de LED op de afstandsbediening wanneer op toets 1 wordt gedrukt?

=> Nee? Controleer of de batterij juist is ingebracht of vervang deze door een nieuwe verse batterij.

  • Staat de knop op de stekkerschakelaar in de bovenste stand?

=> Zo nee,door een maal indrukken kunt u de knop in de hoogste stand zetten

  • Is het nummer bij de toets die u indrukt op de afstandsbediening hetzelfde als op de stekkerschakelaar?

=> Nee? Druk de toets in die behoort bij het nummer vermeld op de achterzijde van de stekkerschakelaar

  • Is de zend- en ontvangcode dezelfde op de afstandsbediening en de stekkerschakelaar(s)?

=> Nee? Stel dezelfde code in op de afstandsbediening en stekkerschakelaar; Zie vraag “Wijzigen van zend-en ontvangcode’

  • Geen van bovenstaande oplossingen werkt?

Een of meerdere onderdelen van de set is defect.

Hoe reageert de schemerschakelklok in de 'auto' stand?

Voor de schemerschakelaar zijn twee momenten op de dag belangrijk. Te weten ’s ochtends bij het licht worden en bij schemering ’s avonds. Door handbediening op de toetsen 1, of 3 kan de afstandbediening gedurende de avond en nacht tijdelijk uit de automatische stand gaan, totdat het ’s ochtends weer licht wordt. Op dat moment gaan de lampen, mochten ze nog branden, uit. Ook treedt  dan de automatische stand  weer in werking. Het in werking treden geldt ook aan het begin van de avond bij het donker worden zodat de lampen altijd aangaan. Let wel dat daarvoor, via het kortstondig indrukken van  ‘auto’ toets, de automatische functie is ingeschakeld.  De ‘auto’ toets indrukken kan elk moment van de dag; het is pas effectief nadat één van  beide overgangen van licht naar donker en omgekeerd heeft plaatsgevonden.

Situatie 1: Stel u drukt overdag op toets 1, 2 of 3. Bij het donker worden gaan de lampen automatisch aan.

Situatie 2: Stel de lampen zijn automatisch aangegaan  en u drukt nadien op toets 1, 2 of 3, dan gaan de lampen op deze avond niet automatisch uit. De afstandsbediening ‘weet’ dat u thuis bent en verwacht dat u de lampen zelf op het gewenste tijdstip uitdoet. Wilt u dat de lampen wel automatisch uitgaan druk dan kortstondig op de autotoets voordat de lampen automatisch zouden zijn uitgegaan. Bepaal dit tijdstip aan de hand van de inschatting wanneer de lampen de vorige avonden zijn uitgegaan. Wanneer dit tijdstip is gepasseerd gaan de lampen bij het  licht worden weer uit. Wilt u er zeker van zijn dat ze uitgaan, doet u dan de lampen via de toetsen 1,2 en 3 handmatig uit.

Hoe moet ik de automatische schemerschakelaar functie aan - en uitzetten?

Om de afstandsbediening automatisch te laten werken drukt u kortstondig op de ‘Auto’ toets. Ter bevestiging knippert de LED eenmaal.

U kunt de automatische schemerschakelklok voor langere tijd, bijvoorbeeld langer dan een dag, uitschakelen door  minimaal 2 seconden op de ‘Auto’ toets te drukken. De LED aan de bovenzijde knippert daarna twee maal ter bevestiging. Voor terug naar automatisch drukt u weer kortstondig op de ‘Auto’ toets.