Veelgestelde vragen

Gebruik

U kunt de zend- en ontvangfrequentie wijzigen door het veranderen van de stand van de minischakelaar achterop de afstandsbediening en de stekkerschakelaars. Bij de WSC 301 wordt zowel de afstandsbediening als de stekkerschakelaar standaard afgeleverd met de zend- en ontvangcode 0000. Het wijzigen van de code kan gedaan worden via de miniatuur schakelaars onder de klepjes zoals onderstaand aangegeven.

Let op! De gekozen stand van de minischakelaars moeten voor zowel de 3 stekkerschakelaars als de afstandsbediening gelijk zijn.

Wanneer u de Freelux set pas heeft gekocht moet deze nog leren de juiste tijd in te stellen. Dit duurt minimaal een halve week. Per dag wordt de tijdsduur korter.

Wanneer u de Freelux set pas heeft gekocht moet deze nog leren de juiste tijd in te stellen. Dit duurt minimaal een halve week. Per dag wordt de tijdsduur langer. Wanneer het tijdstip na vier nachten nog steeds hetzelfde is, legt u dan de afstandsbediening op een nog donkerder plek waar overdag wel voldoende daglicht komt.

Waarschijnlijk is de batterij bijna uitgeput. Vervang deze door een verse batterij.

Het kan zijn dat iemand in de buurt een afstandsbediening gebruikt op dezelfde frequentie. U moet een andere zend- en ontvangcode kiezen: Zie de vraag “Kan ik de zend- en ontvangcode wijzigen?”

 • Is de “auto” toets kortstondig ingedrukt ?

=> Nee? Druk nogmaals kort op de “auto” toets. Wanneer het al donker is, wordt de volgende dag bij schemer de verlichting aangeschakeld. Voor deze avond doet u de lampen handmatig aan via de afstandsbediening. Drukt u daarna kortstondig op de “auto” toets dan gaan de lampen wel automatisch uit.

 • Is de afstandsbediening dicht genoeg bij het raam geplaatst zodat er voldoende daglicht opvalt?

=> Nee? Verplaats de afstandsbediening naar het raam, druk kort op de “auto” toets. Druk nogmaals kort op de “auto” toets. Wanneer het al donker is, wordt de volgende dag bij schemer de verlichting aangeschakeld. Voor deze avond doet u de lampen handmatig aan via de afstandsbediening. Drukt u daarna kortstondig op de “auto” toets dan gaan de lampen wel automatisch uit.

 

Het willekeurig schakelen van de lampen in de nacht is onderdeel van het automatische programma. U kunt de automatische functie uitschakelen door de ‘auto’ toets van de afstandsbediening enkele seconden in te drukken.

(de LED op de afstandbediening zal tweemaal oplichten ter bevestiging) Om terug te keren in het auto programma moet  u kortstondig de ‘auto’ toets indrukken, ter bevestiging knippert de LED op de afstandsbediening één maal.

Ook kunt u in avond voor de nacht de automatische functie tot de ochtend uitschakelen door de lampen handmatig uit te schakelen. Bij het licht worden hervat de schemerschakelaar de automatische functie.

U heeft gedurende de avond handmatig op de afstandsbediening gedrukt zodat het automatische programma voor deze avond en nacht is onderbroken

(Alleen bij de WSC310/01) Controleer of  de zilverkleurige schakelaar op de stekkerschakelaars wel in de bovenste stand staat.

Wanneer u de lampen eerder aan wilt laten gaan kunt de afstandsbediening iets verder van het daglicht verwijderen. Op deze nieuwe plek zal het iets eerder donker zijn zodat de lampen eerder aangaan. Let u erop dat de afstandsbediening niet in het strooilicht van een lamp komt te liggen.

Wanneer de Freelux afstandsbediening in het strooilicht ligt van een schemerlamp, zal deze de net daarvoor aangeschakelde lamp(en) weer uitschakelen. De afstandsbediening denkt namelijk dat het maar voor korte tijd donker is. Dit geldt ook voor andere niet- automatische (schemer)lamp(en) die u met de hand aandoet. Deze kunnen ook voor teveel licht zorgen waardoor de afstandbediening de automatisch geschakelde schemerlampen weet uitdoet. Om dit te voorkomen legt u de afstandsbediening op een nog meer donkere plek, waar overdag wel voldoende daglicht komt.

Zie de test “ Hoe test ik de Freelux schemerschakelaar op de goede werking?”

bij onderwerp ‘Installatie

Mogelijk maak u gebruik van andere draadloze apparaten in de woning zoals een draadloze hoofdtelefoon of breedbandtelevisie met draadloze luidsprekers.

Trek de stekker uit de wandcontactdoos van deze apparaten en probeer opnieuw of de afstand nu normaal is.

(Neem ongeveer 1 à 2 meter afstand tussen de afstandsbediening en stekkerschakelaar)

 • Brandt de LED op de stekkerschakelaar?

=> Nee? Druk de stekkerschakelaar goed in het stopcontact en/of controleer of er netspanning aanwezig is

 • Knippert de LED op de afstandsbediening wanneer op toets 1 wordt gedrukt?

=> Nee? Controleer of de batterij juist is ingebracht of vervang deze door een nieuwe verse batterij.

 • Staat de knop op de stekkerschakelaar in de bovenste stand?

=> Zo nee,door een maal indrukken kunt u de knop in de hoogste stand zetten

 • Is het nummer bij de toets die u indrukt op de afstandsbediening hetzelfde als op de stekkerschakelaar?

=> Nee? Druk de toets in die behoort bij het nummer vermeld op de achterzijde van de stekkerschakelaar

 • Is de zend- en ontvangcode dezelfde op de afstandsbediening en de stekkerschakelaar(s)?

=> Nee? Stel dezelfde code in op de afstandsbediening en stekkerschakelaar; Zie vraag “Wijzigen van zend-en ontvangcode’

 • Geen van bovenstaande oplossingen werkt?

Een of meerdere onderdelen van de set is defect.

Voor de schemerschakelaar zijn twee momenten op de dag belangrijk. Te weten ’s ochtends bij het licht worden en bij schemering ’s avonds. Door handbediening op de toetsen 1, of 3 kan de afstandbediening gedurende de avond en nacht tijdelijk uit de automatische stand gaan, totdat het ’s ochtends weer licht wordt. Op dat moment gaan de lampen, mochten ze nog branden, uit. Ook treedt  dan de automatische stand  weer in werking. Het in werking treden geldt ook aan het begin van de avond bij het donker worden zodat de lampen altijd aangaan. Let wel dat daarvoor, via het kortstondig indrukken van  ‘auto’ toets, de automatische functie is ingeschakeld.  De ‘auto’ toets indrukken kan elk moment van de dag; het is pas effectief nadat één van  beide overgangen van licht naar donker en omgekeerd heeft plaatsgevonden.

Situatie 1: Stel u drukt overdag op toets 1, 2 of 3. Bij het donker worden gaan de lampen automatisch aan.

Situatie 2: Stel de lampen zijn automatisch aangegaan  en u drukt nadien op toets 1, 2 of 3, dan gaan de lampen op deze avond niet automatisch uit. De afstandsbediening ‘weet’ dat u thuis bent en verwacht dat u de lampen zelf op het gewenste tijdstip uitdoet. Wilt u dat de lampen wel automatisch uitgaan druk dan kortstondig op de autotoets voordat de lampen automatisch zouden zijn uitgegaan. Bepaal dit tijdstip aan de hand van de inschatting wanneer de lampen de vorige avonden zijn uitgegaan. Wanneer dit tijdstip is gepasseerd gaan de lampen bij het  licht worden weer uit. Wilt u er zeker van zijn dat ze uitgaan, doet u dan de lampen via de toetsen 1,2 en 3 handmatig uit.

Om de afstandsbediening automatisch te laten werken drukt u kortstondig op de ‘Auto’ toets. Ter bevestiging knippert de LED eenmaal.

U kunt de automatische schemerschakelklok voor langere tijd, bijvoorbeeld langer dan een dag, uitschakelen door  minimaal 2 seconden op de ‘Auto’ toets te drukken. De LED aan de bovenzijde knippert daarna twee maal ter bevestiging. Voor terug naar automatisch drukt u weer kortstondig op de ‘Auto’ toets.

Algemeen

De batterij in de piramide gaat circa 2 jaar mee bij automatisch gebruik. De levensduur hangt van de gebruiksfrequentie maar in het algemeen meer dan 5 jaar

Ja. Een batterij CR2032 wordt in de afstandsbediening meegeleverd.  Tevens 2xAAA alkaline voor de   piramide licht sensor

Garantie

De duur van de garantie is twee jaar na aankoopdatum. Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt wanneer een tijdens aankoop ontvangen betalingsbewijs wordt overlegd.  Er wordt alleen garantie verleend op het materiaal.

Installatie

Gebruik geen stekkerschakelaar in deze situatie! De stekkerschakelaar kan defect raken door de centraal geïnstalleerde dimmer.

Alleen wanneer de dimmer tussen de stekkerschakelaar en lamp wordt aangesloten is dit juist. In de andere volgorde wanneer de stekkerschakelaar tussen de dimmer en lamp wordt aangesloten kan de stekkerschakelaar defect raken. Een snoerdimmer met eigen afstandsbediening of smartphone app werkt niet.

Nee, bij de meeste elektronische dimmers met afstandsbediening wordt de lichtstand niet vastgehouden wanneer de netspanning van de stekker wordt gehaald. Bij het daarna aanschakelen zal de lamp niet gaan branden zonder tussenkomst van de gebruiker.

Stekkerschakelaars

 1. Steek de stekkerschakelaars in de gewenste wandcontactdozen.
 2. Doe vervolgens de stekkers van de lampen die u automatisch wilt schakelen in de stekkerschakelaars.
 3. Controleer of de schakelaars in het snoer of op de lamp op ‘aan’ staan.

Afstandsbediening

 1. Breng de bijgevoegde batterij aan in het daarvoor bestemde laatje van de afstandsbediening. Let op dat u de + en – pool op juiste wijze plaatst.
 2. Neem nu de afstandsbediening en druk op een van de toetsen 1, 2 of 3; hiermee schakelt u de betreffende lampen op afstand aan of uit.
 3. Druk kortstondig op de ‘Auto‘  toets van de afstandsbediening voor het inschakelen van het automatische programma. De LED aan de bovenzijde knippert ter bevestiging één keer. De schemerschakelklok is nu klaar voor gebruik.

De schemerschakelklok registreert alle dagen van het jaar, gedurende het hele etmaal, de hoeveelheid licht. Voor een optimale tijdberekening tussen schemering en het einde van de avond is het noodzakelijk dat de afstandsbediening altijd nabij een raam in een met daglicht gevulde ruimte aanwezig is.

De stekkerschakelaar is het meest gevoelig (= grootste afstand) voor het radiosignaal van de afstandsbediening, wanneer deze verticaal in een muurstopcontact is gestoken. Bij gebruik in een verdeeldoos liggend op de vloer wordt de gevoeligheid aanzienlijk minder; m.n. bij betonvloeren. Vermijd dat twee stekkerschakelaars naast elkaar in één verdeel -of wandcontactdoos worden gedaan. Ook de aanwezigheid van een CV radiator of leiding bij minder dan 0,3 meter van de stekkerschakelaar beïnvloedt het signaal ongunstig.

LET OP! Het betreft een oudere set waarbij de lichtsensor in de afstandsbediening zit en niet in de later toegevoegde piramide.

Leg de afstandsbediening permanent nabij het raam in het daglicht !

Voorkom dat de afstandsbediening in de lichtbundel van een lamp komt te liggen.

De inval van het daglicht op de afstandsbediening mag niet belemmerd worden door gordijnen, vitrage, jaloezieën, rolluiken en zonneschermen.

U kunt de zend- en ontvangfrequentie wijzigen door het veranderen van de stand van de minischakelaar achterop de afstandsbediening en de stekkerschakelaars.

Type WSC301/01: de stand van de vier minischakelaars achter de klepjes op de stekkerschakelaars en onder het batterijklepje moeten identiek zijn. Bij het uitpakken van de doos is de instelling 0000.

Type FRL101: De afstandsbediening als de stekkerschakelaar worden standaard afgeleverd met de zend- en ontvangcode op kanaal A1,A2,A3.

Let op: De gekozen stand van de (mini)schakelaars moeten voor zowel de 3 stekkerschakelaars als de afstandsbediening gelijk zijn. Stand A op de afstandsbediening hoort bij stand A1,A3,A3.. op de stekkerschakelaar.

Werking

De piramide lichtsensor is gevoelig voor daglicht. Dagelijks, wanneer het begint te schemeren zendt deze een radiosignaal naar de stekkerschakelaars in de woonruimte(s). Door dit radiosignaal gaan de aangesloten schemerlampen achtereenvolgens automatisch aan en blijven deze gedurende de avond branden mits een uit-tijd is ingesteld.  Wanneer geen uit-tijd is ingesteld gaan de lampen de volgende dag bij het licht worden weer uit. Bij de uit-tijd aan het einde van avond of s’ ochtends  zendt de piramide weer een signaal uit waardoor achtereenvolgens de lampen uitgaan.

Met schuifschakelaar, onderop de piramide, in de bovenste stand worden radiosignalen gedurende de nacht uitgezonden waardoor iedere lamp, in een willekeurige volgorde, één keer kort brandt.

Wanneer u geen gebruik wilt maken van de automatische lichtfunctie kan deze met de schuifschakelaar op de onderste stand voor een langere tijd worden uitgeschakeld.

Ook kunnen de lampen ieder moment van de dag op gebruikelijke wijze via de afstandsbediening worden bediend. Dit beïnvloed de automatische aan-uit tijd niet.

Bij een set kunnen meer dan de drie geleverde stekkerschakelaars gebruikt worden( in principe onbeperkt) De afstandsbediening heeft drie toetsen waardoor bij meer stekkerschakelaars deze aan dezelfde toets moeten worden toegewezen.

In een woning kunnen meerdere sets worden gebruikt. 

Ja, dit is geen enkel probleem.

De stekkerschakelaar ontvangt het radiosignaal van de afstandsbediening en schakelt vervolgens de lamp aan- of uit. Controleer met de druktoets aan de zijkant of de indicatie led in de schakelaar gaat branden en, wanneer aangesloten, de schemerlamp.

U mag de stekkerschakelaar zo vaak u wilt in en uit het stopcontact halen, deze raakt daardoor niet in de war en verliest geen informatie.

Ja, radiosignalen gaan door ramen, muren en vloeren. Ze  worden wel verzwakt waardoor de afstand tussen de afstandsbediening en de stekkerschakelaar geringer wordt. Hoe groot de uiteindelijke afstand is, is afhankelijk van de bouwaard van de woning. Dit kan alleen experimenteel worden vastgesteld. Bij betonnen muren en vloeren is de doordringbaarheid van radiosignalen gering. Op kleinere afstand werkt de afstandsbediening door ramen en muren. De maximaal te overbruggen afstand is circa 25 meter in de vrije (buiten)ruimte.

U kunt in twee stappen de Freelux op de goede werking testen. De eerste stap is gericht op de maximaal haalbare afstand tussen de afstandsbediening en de stekkerschakelaars.

In stap 2 controleert u de automatische lichtfunctie. Voordat u begint met stap twee moet u in stap één eerst vaststellen of iedere stekkerschakelaar reageert. Zo niet, dan zal de afstand geringer moeten worden totdat iedere lamp aan -of uitgedaan kan worden.

Stap één

 1. Steek de stekkerschakelaars in de stopcontacten op de gewenste plaatsen.
 2. Leg de afstandsbediening op de plaats waar deze het daglicht moet opvangen.
 3. Druk op toets 1, 2, of 3 van de afstandsbediening en controleer of het rode lampje op de afstandsbediening knippert.
 4. Controleer of de lampen aan zijn (gegaan).

=> Zo ja, doe de lampen uit met de afstandsbediening en ga door met stap twee.

=> Zo nee is de code van de afstandsbediening dezelfde als die bij de stekkerschakelaars ?

=> Zo nee, controleer of de schakelaars op de lamp of in het snoer op aan staan. Zet deze op “aan”  en  herhaal eventueel vanaf punt 3

=> Zo nee, waarschijnlijk is de afstand tussen de stekkerschakelaar en afstandsbediening te groot en zal één van beide verplaatst moeten worden. Herhaal stap 1

Alle drie stekkerschakelaars reageren nu op de afstandsbediening en vervolg met stap twee. Zo, niet lees in de handleiding andere mogelijke oorzaken alvorens u met stap twee doorgaat.

Stap twee

 1. Laat de afstandsbediening op dezelfde plek liggen in helder dag licht en wacht ca. vijf minuten.
 2. Druk kortstondig op de “auto “ toets.
 3. Draai de afstandsbediening om met de toetsen naar beneden en bedek deze zodanig dat er geen licht meer opvalt.
 4. Wacht minimaal vijf minuten totdat achtereenvolgens (binnen twee minuten) alle lampen zijn aangaan.

=> Zo ja, draai de afstandsbediening weer om en zorg ervoor dat de afstandsbediening naar buiten is gericht.

Klaar voor gebruik.

=> Zo nee, heeft u op de A toets gedrukt ? en herhaal stap 2

=> Zo nee, controleer stap 1

Neem contact op met de leverancier wanneer bij herhaling geen enkele lampen automatisch reageert.

Wanneer de leerperiode na minimaal vier nachten is doorgelopen kunt het uit-tijdstip met circa één uur worden verlengen of verkorten. Dit is op een eenvoudige wijze in te stellen.

Type WSC301/01 : Voor het verlengen drukt u gelijktijdig op de aan/uit toets 1 en 2. Na 2 seconden knippert de LED éénmaal als bevestiging van de instelling. Voor het verkorten drukt u gelijktijdig op de aan/uit toets 2 en 3. Na 2 seconden knippert de LED éénmaal als bevestiging.Voor het teruggaan naar de standaardinstelling drukt u gelijktijdig op de aan/uit toets 1 en 3. Na 2 seconden knippert de LED éénmaal als bevestiging van de instelling. Druk na wijziging van de instelling kortstondig op de auto toets.

Type FRL101 : Voor het verlengen drukt u gelijktijdig op de linker -en rechter toets 1. Binnen 2 seconden knippert de LED éénmaal als bevestiging van de instelling. Voor het verkorten drukt u gelijktijdig op de linker -en rechter toets 3. Binnen 2 seconden knippert de LED éénmaal als bevestiging.Voor het teruggaan naar de standaardinstelling drukt u gelijktijdig op de linker -en rechter toets 2. Binnen 2 seconden knippert de LED éénmaal als bevestiging van de instelling. Druk na iedere wijziging van de instelling kortstondig op de auto toets.

Om vast te stellen of de ontvangstconditie op een bepaalde plaats in de woning niet optimaal is, de afstand te groot is of dat de stekkerschakelaar niet goed functioneert kunt U kunt de betreffende stekkerschakelaar verwisselen met een andere stekkerschakelaar.  Reageert de andere stekkerschakelaar ook niet op de afstandbediening dan is de afstand tussen de afstandsbediening te groot. Reageert de andere stekkerschakelaar wel op de afstandbediening dan is de eerst stekkerschakelaar minder gevoelig voor het radiosignaal van de afstandbediening of is deze defect.  Zie ook “Hoe test ik de Freelux schemerschakelaar op de goede werking?”